Пилана

25 септември, 2020 | Технологија

blank

Пиланата е помалку софистицирана активност на механичката шумска индустрија. Под ова се подразбира голем број операции од ракување и транспорт на трупци до сушење, сортирање и класификација на дрва за кои се потребни различни видови на енергија. Во земјите во развој повеќето од процесите се високо механизирани и енергетските побарувања се задоволуваат во основа со употреба на неколку kW за да работат главните пили. Останатите процеси се вршат со употреба на евтина работна сила.

blank

По пристигнувањето во дворот за складирање на мелницата, трупците се сортираат и се складираат според видовите, дијаметарот, должината, крајната употреба итн. Се складираат доволно количини за да се обезбеди континуирано работење на пиланата, особено за време на неповолни временски услови каде при вадење и снабдување, трупците од шумите можат да бидат негативно погодени.

Превозот и постапувањето со трупците варираат од мелница до мелница и во голема мера зависат од капацитетот на работа на пиланата и големината на загубата. Рачната и животинската моќност може да се користи во мали преносни единици за пилани, преку виљушкари и кранови што го означуваат широкиот спектар на опрема за ракување што моментално се користи.

Лупењето на трупците, без разлика дали тоа ќе се спроведува рачно или механички, во шумите или во мелницата, сега станува општо прифатена практика.  Лупењето е е да се заштитат пилите и другата опрема од непотребно абење и оштетување што инаку би се појавило од ситните камења, метали и слични видови вградени во самата кора; лупењето исто така му олеснува на главниот оператор да го процени дрвото. Може да се користат и подлошки за трупци за отстранување на преостанатиот песок или нечистотија што може да се залепи на површината на трупците.

blank

Пред да се постави трупецот за обработка, тој се сече на најдолгата дозволена права должина со пила, по што се поставува на циркуларот на таков начин што ќе му овозможи на операторот да постигне најдобра шема на сечење, што ќе резултира со оптимално производство на граѓа, а минимум отпад. Моделот на сечење е во голема мера определен од димензијата и состојбата на трупецот, како и од пазарните барања за ширината и дебелината на граѓата.

Сечењето на трупецот се постигнува со употреба на бансек или кружна пила со втора пила поставена вертикално над првата во случај за сечење трупци со голем дијаметар. Транспортерот го пренесува трупот преку циркуларот на кој може да се зацврсти и сврти, за да се овозможи тој да биде правилно поставен за да се постигне најдобрата шема за сечење.

blank

Следејќи го патот на сечење на циркуларот, понатамошното распаѓање на плочите го презема хоризонталниот бансек; дебелите плочи се сечат во штици и табли. Грубите тркалезни рабови на парчињата што доаѓаат од циркуларот се отстрануваат со кружна пила за да се произведат стандардизирани ширини.

При напуштање на циркуларот,  граѓата се сече на стандардизирани должини, квадратни рабови и се отстрануваат дефектите со употреба на една или повеќе фиксни или подвижни пили за сечење, при што граѓата продолжува да се сортира и квалификува.

blank

Исеченото дрво е подредено според дебелината, ширината, должината, квалитетот и видот во зависност од барањата на пазарот; таквата активност може да се преземе рачно или во мелници од механизирани сортирачи. Оценувањето е средство за одделување на граѓата според целокупниот квалитет, текстурата, присуството на јазли и дефекти, како и општиот изглед итн.

За да се заштити граѓата од напад на габи и инсекти, краевите може да се измијат рачно или механички да се потопат во соодветно подготвен хемиски раствор. Восок или боја се нанесува на крајот од  граѓата за да се исуши во воздухот, или со четка или со прскање, за да дејствува како запечатувачка смеса која ќе доведе до побавно сушење и оттаму ќе се појави униформираното сушење на граѓа.

blank

Исеченото дрво што не е целосно зелено се суши или во воздухот или во печка, со што се подобрува неговата продажба. Со сушење и намалување на содржината на влага на прифатливо ниво, неговата вредност се зголемува со оглед на тоа што дрвото е димензионално стабилизирано и неговата јачина и боја се подобруваат; исто така, намалувањето на тежината ги намалува и транспортните трошоци.

Сушењето на воздухот подразбира натрупување на купишта исечени дрва на отворено или под шупи на соодветно подготвена земја, на таков начин што тие се изложени на добар проток на воздух сè додека не се постигне потребната содржина на влага.

Иако сушењето на воздух вклучува минимален капитал и оперативни трошоци, за тоа да се овозможи е потребна голема количина земја, вклучува големи залихи кои претставуваат ризик од пожар, а условите и стапката на сушење се многу над контролата што ја има операторот.

Од друга страна, сушењето во печка овозможува да се исуши дрвото во затворена и контролирана средина каде што може да се регулира температурата, циркулацијата на воздухот и влажноста за да се постигнат најекономични услови за сушење без да се предизвика деградирање. Двете најчести печки се серискиот и прогресивниот тип. Првиот ги суши дрвата во коморите како сериско полнење, додека вториот ги суши дрвата прогресивно низ должината на печката.

blank

Бидејќи сушењето во печки завзема околу 70-90% од вкупната потрошена енергија во процесот на пилање, сега станува широко прифатена практика во оваа индустрија да се користат нејзините остатоци како извор на гориво, чија енергетска вредност може дури и да биде вишок на барањата на мелницата.

Пред да го ставите дрвото за складирање, нормално се проверува дали има дефекти што можеби се појавиле за време на процесот на сушење, како што се разделени краеви, лабави јазли, итн.

Понатамошното ажурирање може да се изврши со израмнување на површината со употреба на дихтови или абрихтери, во согласност со потребите на пазарот.

  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank