Многу проекти за обработка на дрво бараат можност за изведување на совршен квадратен раб на маса. Постојат многу начини да се изврши оваа задача, но ништо не одговара на перформансите, прецизноста и повторливоста што ги постигнува абрихтот. Ако научите како да го...